Main Page Sitemap

Huong dan va cai dat win 8


huong dan va cai dat win 8

Bc 10: Tip tc xut hin thông báo yêu cu nhp key kích hot, các bn nhn Do This later b qua.
Bc 2: Windows ang np các tp tin.
Bc 6: Bc này s xy ra 3 trng hp tùy vào b cài windows 8/8.1 bn s dng. .Sau khi cài t xong, nhn Restart now khi ng li máy tính.Hng dn cách cài t Windows 8/8.1 t a DVD/USB bng hình.Bc 13: Bn chn ensemble game group improv improvisation manual Local Account.Lenovo IBM: Nhn phím F12, dell: Nhn phím F12, acer Emachines MSI Gateway: Nhn phím F12.Were Electric Flying Steps.Bc 8: Bn chn a cài t windows 8/8.1 ( click vào nó).Các bà vit trc chúng ta ã cùng tìm hiu v cách tìm và ti file ISO Windows 10, 7,.1 t trang ch Microsoft và hng dn cách to USB cài Windows 7/8.1/10 chun uefi-GPT và Legacy-MBR.T khóa: cach-cai-win-8, cai-dat-windows, thu-thuat-windows-8, thu-thuat-windows-8-1, windows-8, windows-8-1.Vì vy bài vit ngày hôm nay mình s hng dn cho các bn cách cài t Windows 10 mi nht chi tit t A Z bng USB các bn có th t mình cài t Win 10 d dàng.Cho a hoc cm USB vào máy tính.A cài t win 8/8.1 phi có dung lng ln hn 20GB.Ram 1 GB i vi bn 32 bit và 2 GB i vi bn 64 bit.Lu : Bn phi chc chn chn úng a cài t cài windows 8/8.1.Bc 3: Cài t ngôn ng, thi gian, bàn phím.Bc 16: Xut hin giao din Metro. .Instructor: DDos, made in m music:. CPU: 1 GHz hoc.B trng ô password và reenter password nu không mun s dng mt khu.
Bn chn DVD hoc USB tùy thuc vào vic bn cài windows 8/8.1 bng DVD hay USB.
Ây là phn lâu nht, bn nên làm gì ó trong lúc ch i ( vi mt máy tính bình thng quá trình này s mt khong 20 n 30 phút).


Sitemap